audit energetic

Soluțiile dezvoltate în departamentul de cercetare-dezvoltare al Quartz Matrix sunt însoțite de servicii asociate ce sprijină întreg procesul implementării soluției, de la managamentul proiectului, la studii tehnice, audit energetic industrial sau management energetic.

Echipa Quartz Matrix realizează studii de soluții tehnice, precum:

 • Implementarea acționărilor cu turație variabilă
 • Sizing the compensation batteries
 • Implementarea sistemelor de monitorizare centralizată a consumurilor
 • Dimensionarea corectă a echipamentelor (generatoare, UPS-uri etc.)
 • Modificarea / extinderea instalațiilor existente

Energy
Audit

audit energetic

Tipuri de audit pe care le realizăm: audit electroenergetic / audit termoenergetic / audit energetic complex / audit aer comprimat industrial

Audituri realizate: peste 300

Specialiști Quartz Matrix pentru realizarea auditului energetic industrial: peste 20

Câteva dintre acreditările din domeniul energetic :

 • Autorizația ANRE 83/2014 (2017) pentru auditorul energetic autorizat, clasa II, tip complex
 • Autorizație ANRE 59 / 24.09.2018 - Companie care furnizează servicii energetice
 • Certificat ANRE 10940 / 20.04.2015 pentru „execuția liniilor electrice, aeriene și subterane cu tensiuni nominale de 0,4kV + 20kV și stații de transformare cu tensiune nominală mai mare de maxim 20kV
 • Certificat ANRE 10698 / 26.01.2015 pentru „proiectarea și executarea instalațiilor electrice exterioare / interioare pentru incinte / construcții civile și industriale, conexiuni la tensiuni nominale de 0,4 kV“
 • Membri SAMER - Societatea Română a Auditorilor și Managerilor Energetici

Procese:

 • Conturarea bilanțului energetic analizat
 • Identificarea principalelor fluxuri energetice folosite
 • Inspecția detaliată a tuturor instalațiilor supuse auditării
 • Culegerea datelor specifice
 • Măsurători energetice în punctele cheie
 • Realizarea planului de măsuri și acțiuni

Beneficii audit energetic:

 • Îndeplinirea obligațiilor impuse de prevederile legislative în vigoare
 • Prevenirea impactului negativ asupra mediului înconjurător
 • Identificarea principalelor oportunități de reducere a consumurilor (recomandarea tehnologiilor și echipamentelor de implementare a acestor măsuri)
 • Obținerea statisticilor asupra consumului energetic intern
 • Evidențierea pierderilor pe zonele de intrare/producție, distribuție și consum
 • Cuantificarea costurilor pe baza economiilor energetice
 • Fundamentarea economică a categoriilor de măsuri, pe baza efectelor estimate și a timpului de recuperare a investiției
 • Diagnoza stării inițiale a proceselor tehnologice

Legislație audit energetic:

Legea 121/2014 spune că operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol pe an au obligația să:

 • efectueze o dată la 4 ani un audit energetic pe întregul contur de consum energetic;
 • să întocmească programe de eficientizare a consumului energetice care includ măsuri pe termen scurt, mediu și lung.

Tot Legea 121/2014 spune că operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie sub 1.000 tone echivalent petrol pe an sunt obligaţi să întocmească la fiecare 4 ani un audit energetic și să completeze anual declaraţia de consum de energie.

În 2018 Directiva 2012/27/CE a fost modificată de Directiva 2018/2002/CE care stabilește noi obiective de reducere a consumului de energie și anume de cel puțin 32,5 % până în 2030. Pentru atingerea acestor obiective, statele membre trebuie să realizeze noi economii în fiecare an, de la 1 ianuarie 2021 până la 31 decembrie 2030, de 0,8 % din consumul anual de energie finală.

Energy
Management

Energy Audit

Acreditare: Certificatul ANRE 983 / 07.02.2019 și Certificatul ANRE 749/2015 (2018) pentru serviciile Energy Manager

Managerul energetic asigură suportul decizional pentru reducerea consumurilor energetice și a facturii electrice a beneficiarilor, în concordanță cu normele europene. Analiza Energetică, împreună cu Auditul Energetic, reprezintă cele mai importante instrumente aflate la dispoziția managerului energetic pentru optimizarea consumurilor energetice și creșterea performanței energetice.

Obiectivul principal al serviciului de management energetic oferit de compania Quartz Matrix îl reprezintă creșterea eficienței energetice și reducerea consumurilor de energie prin responsabilizarea compartimentelor din organizație, ce se ocupă de problemele energetice, dezvoltarea și utilizarea unui sistem de monitorizare a consumurilor energetice în companiile interesate.

Rolul și activitatea Managerului Energetic

Activitatea Managerilor energetici pentru industrie are ca scop reducerea intensității energetice și respectiv a valorii facturii energetice a beneficiarilor prin următoarele acțiuni:

 • Realizarea balanțelor energetice și întocmirea declarației ANRE de consum total de energie, precum și chestionarului ANRE de analiză energetică
 • Centralizarea și prelucrarea informațiilor din sistemul de contorizare şi monitorizare
 • Întocmirea caietului de sarcini pentru realizarea auditului energetic și recepţionarea lucrării de audit energetic
 • Propunerea, implementarea și monitorizarea progresului programului de creștere a eficienţei energetice
 • Asigurarea consultanţei privind modul de aplicare a legislaţiei şi reglementărilor în vigoare privind eficienţa energetică precum și realizarea analizelor energetice necesare activității beneficiarului
 • Reprezentarea beneficiarul în relaţia cu ANRE referitor la aspectele legate de de eficienţă energetică
 • Coordonează elaborarea programului de îmbunătățire a eficienței energetice conform modelului aprobat prin decizie a ANRE; propune măsuri fără cost, cu cost redus sau măsuri ce presupun investiții
 • Asista conducerea executivă a beneficiarului în analizele energetice organizate cu departamentele de producție pentru problemele energetice
 • Participă la procesele de achiziție a echipamentelor eficiente energetic și verifică încadrarea acestora în cerințele stabilite de regulamentele europene de ecoproiectare
 • Participă la întocmirea caietului de sarcini pentru realizarea auditului energetic

Legislație

Legea 121/2014 spune că operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol pe an trebuie să numească un manager energetic, atestat de Departamentul pentru Eficientă Energetică, conform legislației în vigoare sau să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică atestată de Departamentul pentru Eficientă Energetică care are statut de persoană fizică autorizată, sau o persoană juridică prestatoare de servicii energetice agreată în condițiile legii.

Studii tehnice de soluție

Energy Audit

Câțiva din clienții noștri: OMV Petrom, Continental Powertrain Romania, Scandia Food, Chipita Romania, Dr. Oetker Romania, Infopress Group etc.

Studii tehnice realizate de echipa Quartz Matrix:

 • Implementarea acționărilor cu turație variabilă
 • Sizing the compensation batteries
 • Implementarea sistemelor de monitorizare centralizată a consumurilor
 • Correct sizing of equipment (generators, UPS, etc.)
 • Modificarea / extinderea instalațiilor existente

Technical studies on request can be completed by services such as:

 • Asistență tehnică
 • Garanție
 • Installation
 • Punere în funcțiune
 • Sizing
 • Proiectare instalație electrică
 • Livrări de echipamente

Livrăm fiecare proiect tehnic alături de un pachet complet de servicii: consultanță, execuție a lucrării, punere în funcțiune, customizare, training specializat, suport tehnic și mentenanță. Toate acestea contribuie la o analiză coerentă și adaptivă a nevoilor. Ulterior, suportul tehnic și mentenanța, susțin funcționarea aplicației în parametrii optimi.

Pentru proiectele de investiții în eficiență energetică din fonduri proprii, publice sau nerambursabile, realizăm în parteneriat cu firme de consultanță studii de soluție tehnică pentru studii de fezabilitate și pentru fundamentarea deciziei de investiție și în conformitate cu prevederile H.G. 907/2016 (H.G. 28/2008 a fost abrogată).