electricup
Proiectul ElectricUp reprezintă o oportunitate importantă pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii din România, oferind finanțare nerambursabilă de până la 150.000 de euro pentru achiziționarea și instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice și a stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice cu o putere de minim 22 kW. Acest program este destinat să sprijine companiile în reducerea consumului de energie și încurajarea utilizării surselor regenerabile.

 

Obligațiile beneficiarilor ElectricUp

Înainte de implementare:

Beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • Contract de furnizare a energiei electrice: Deținerea unui contract pentru cel puțin 12 luni consecutive sau prezentarea unui audit energetic valid.
 • Lipsa datoriilor: Beneficiarii nu trebuie să aibă datorii la bugetul de stat sau local.
 • Cont la Trezoreria Statului: Beneficiarii trebuie să aibă un cont deschis la Trezoreria Statului.
 • Stare juridică: Beneficiarii nu trebuie să fie în proceduri de insolvență, dizolvare sau lichidare.

După implementare:

După instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice și a stațiilor de încărcare, beneficiarii trebuie să:

 • Realizeze un audit energetic periodic pe o durată de 5 ani: Acest audit asigură monitorizarea performanței și raportarea către autoritățile competente.
 • Respecte indicatorii de performanță: Beneficiarii trebuie să respecte obligațiile de monitorizare privind reducerea emisiilor de CO₂ și utilizarea eficientă a energiei.

 

Quartz Matrix oferă servicii de audit energetic inițial și post-implementare

Compania noastră oferă o gamă completă de servicii pentru a sprijini beneficiarii în fiecare etapă a proiectului ElectricUp:

 1. Audit energetic inițial
  • Validarea consumului energetic proiectiv: Acest audit este necesar pentru a demonstra consumul energetic necesar obținerii finanțării.
 2. Monitorizare și raportare post-implementare
  • Realizăm anual analiza energetică pentru a evalua performanța sistemului instalat.
  • Transpunem tabelar și grafic analiza datelor de consum orar, zilnic și săptămânal.
  • Interpretăm rezultatele și extragem concluzii privind dinamica de evoluție a consumurilor.

electricup

Pași în realizarea analizei energetice

 • Analizăm și interpretăm datele de consum de energie electrică
 • Pe baza conturului energetic definit, realizăm o analiză energetică prezentată tabelar și grafic a datelor de consum pe durata de monitorizare (un an calendaristic).
 • Interpretăm și tragem concluzii privind dinamica de evoluție a consumurilor și a producției de energie.
 • Evaluăm avantajul instalării sistemului fotovoltaic pentru acoperirea prioritară a consumului propriu din conturul energetic analizat.

Auditul energetic este în conformitate cu Legea 121/2014 privind eficiența energetică, Legea 160/2016 pentru modificarea și completarea Legii Eficienței Energetice nr. 121/2014, și alte reglementări relevante.

 

Beneficiile auditului energetic

Prin efectuarea auditului energetic inițial și periodic, întreprinderile pot:

 • Optimizarea consumului de energie: Implementarea unor soluții eficiente pentru reducerea costurilor și a emisiilor.
 • Asigurarea conformității legale: Respectarea tuturor cerințelor legislative și de finanțare.
 • Creșterea sustenabilității: Contribuția la un mediu mai curat și la dezvoltarea sustenabilă.

 

Prin aceste servicii, compania noastră sprijină beneficiarii în fiecare etapă a proiectului ElectricUp, asigurându-se că aceștia își maximizează investiția și contribuie la un viitor mai verde. Adaptăm serviciile de audit și analiză energetică la nevoile specifice ale fiecărui client, creând pachete personalizate și asigurând verificări conforme cu legislația în vigoare. Astfel, ne asigurăm că fiecare client beneficiază de suport complet și soluții eficiente pentru optimizarea consumului energetic.

Compania Quartz Matrix, autorizată de către Autoritatea Naţională pentru Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), oferă expertiză și suport complet pentru realizarea auditurilor energetice necesare atât pentru depunerea proiectului cât și pentru monitorizarea post-implementare pe o perioadă de 5 ani.

 

Cum ne poți contacta pentru analiză energetică ElectricUP

Completează formularul: https://senys.ro/contact/

Trimite-ne un e-mail la: [email protected] sau [email protected]

Sună-ne la: +40722432361