Audit Energetic Industrial

Solicitati
Oferta

rugam ne contactați. Pentru orice întrebări, comentarii sau clarificări, stam la dispoziție

Obligatiile
operatorilor economici

Operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie sub 1000 TEP pe an, cu excepţia IMM-urilor, sunt obligaţi să întocmească la fiecare 4 ani un audit energetic realizat de o persoană fizică sau juridică autorizată în condiţiile legii şi care stă la baza stabilirii şi aplicării măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice.

Operatorii economici care consuma anual o cantitate de energie de peste 1000 TEP au obligatia sa efectueze o data la 4 ani un audit energetic pe intregul contur de consum energetic; auditul este elaborat de auditorul energetic si sta la baza stabilirii si aplicarii masurilor de imbunatatire a eficientei energetice.

Specialistii nostri detin expertiza necesara pentru urmatoarele
tipuri de audit

Bilanturi electroenergetici

Audit electroenergetic

Bilanturi Termoenergetici

Audit termoenergetic

eficienta energetica audituri energetici

Audit energetic complex

Materiale de prezentare

Aveti la indemana oricand prezentarea serviciilor de audit oferite de Quartz Matrix

Masuri propuse de
eficienta energetica

In vederea identificarii solutiilor de reducere a consumurilor si a costurilor cu energia, specialistii nostri au realizat diverse audituri energetice industriale ce vizeaza instalatiile cu potentialul cel mai ridicat de eficienta energetica. In urma efectuarii unor masuratori/calcule/analize complexe in punctele cheie ale sistemului de distributie si consum, solutiile identificate s-au concretizat in Planul de masuri si actiuni pentru cresterea eficientei energetice. Companiile care au realizat si implementat astfel de planuri sunt:

OMV Petrom Realizare audit complex Conturul auditului s-a stabilit la nivelul: plecarilor din tabloul general de distributie, pompe chillere, centrale de tratare aer, statia de compresoare, masini de injectie, linie asamblare, iluminat hale de productie, iluminat. Citeste mai mult Comelf Comelf Chipita Realizare audit complex Compania CHIPITA ROMANIA a colaborat cu departamentul de eficienta energetica pentru auditul energetic complex in vederea reducerii consumurilor de energie electrica in cadrul fabricii. In urma masuratorilor. Citeste mai mult Arctic Realizare audit electroenergetic si audit complex pentru fabricile Silcotub Audit electoenergetic si audit complex pentru posturile de transformare, tablourile locale de alimentare a consumatorilor unde s-au realizat masuratori pe fiecare plecare activa si cazanel de abur. Citeste mai mult Logo Comelf Realizare audit electroenergetic si audit complex Pentru bilantul electroenergetic, conturul de bilant s-a stabilit la nivelul tablourilor locale de alimentare a consumatorilor unde s-au realizat masuratori pe fiecare plecare activa, iar pentru bilantul. Citeste mai mult Comelf management energetic manager energetic manager energetic

Peste
400 de audituri

Industria petroliera

Automotive

Productie

Industria alimentara

Ciment si constructii

Energie si utilitati

Retail

Aeronautica

Banking

Specialisti dedicati pentru realizarea auditului energetic industrial
10 specialisti

3 auditori energetici autorizati ANRE

Departamentul Eficienta Energetica - Ministerul Energiei pentru audit electroenergetic, audit termoenergetic si audit energetic complex

8 ingineri energeticieni autorizati ANRE

Cu gradele II A, II B, III B, IV A si IV B

1 manager energetic

Autorizat Ministerul Energiei 0161/2022

Auditor energetic

Persoana juridica autorizata ANRE clasa II-a complex nr. QM 0045/2023

Societate prestatoare de servicii energetice pentru industrii

Autorizatie 0038/2021

Societate acreditata ca Auditor energetic/ Manager energetic, autorizat in contextul Legii 121/2014 privind eficienta energetica.

engineer

Cadrul
legal

Auditurile energetice se realizeaza  in conformitate cu cerintele Legii eficientei energetice nr. 121 din 18.07.2014, cu completarile Legii 160 din 26.07.2016 adoptata de Parlamentul Romaniei.

Activitatile desfasurate sunt in conformitate cu prevederile ghidului de elaborare a auditurilor energetice, aprobat prin decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE).

Beneficii
audit

Beneficiati de o imagine clara asupra eficientei energetice pe segmente de energie: electric, termic, aer comprimat pentru procesele interne ale companiei.

Se identifica principalele oportunitati de reducere a consumurilor si se recomanda tehnologiile si echipamentele de implementare a acestor masuri.

Se realizeaza o imagine globala si clara asupra eficientei energetice pentru procesele interne ale companiei.

Sunt evidentiate pierderile pe zonele de intrare/productie, distributie si consum.

Cuantificarea costurilor cu economia de energie.

Se fundamenteaza economic categoriile de masuri, pe baza efectelor estimate si a timpului de recuperare a investitiei.

Etape realizare
audit industrial

Stabilirea de comun acord cu beneficiarul a conturului de bilant energetic analizat, axat pe zonele cu potential de eficienta energetica si reducere a consumurilor. Identificarea principalelor fluxuri energetice folosite (energie electrica, gaz metan, aer comprimat, apa, abur etc.)

Identificarea principalelor fluxuri energetice folosite (energie electrica, gaz metan, aer comprimat, apa, abur etc.)

Inspectia detaliata a tuturor instalatiilor supuse auditarii, in vederea stabilirii gradului de uzura a echipamentelor

Identificarea caracteristicilor tehnice ale principalelor agregate si instalatii

Culegerea de date specifice fiecarui tip de instalatie si informatii, in scopul identificarii celor mai eficiente solutii tehnice de eficienta energetica si reducere a consumurilor energetice

Stabilirea schemelor si punctelor de masura unde vor fi montate instrumentele de masura pentru obtinerea unor informatii cat mai corecte asupra starii instalatiilor si echipamentelor

Masuratori energetice in punctele cheie ale sistemului de distributie si consum

Calcule si intocmirea unui bilant energetic real pentru a pune in evidenta urmatoarele:

 • Diagramele de consum si pierderi
 • Lista echipamentelor cu functionare sub standard si zonele de pierderi
 • Identificarea utilajelor si echipamentelor neperformante energetic si tehnologic
 • Evidentierea principalelor oportunitati de eficientizare energetica si de interventie pentru scaderea consumului energetic in produsul final

Contactati specialistii nostri si realizati planul de eficienta energetica pentru compania dumneavoastra.

Redactarea unui plan de masuri si actiuni pentru cresterea eficientei energetice care contine:

 • Sinteza raportului de analiza cu principalele caracteristici energetice ce atesta eficienta energetica actuala a instalatiei auditate
 • Prezentarea detaliata a pachetelor de masuri tehnice propuse pentru modernizarea energetica
 • Date de intrare pentru analiza economica a masurilor tehnice preconizate
 • Costul de implementare a solutiilor de eficienta energetica preconizate
 • Perioada de amortizare a investitiei propuse

Ce furnizam in urma auditului energetic
industrial

 • Definirea conturului
 • Caracteristicile tehnice ale principalelor agregate si instalatii continute in contur
 • Schema fluxului tehnologic
 • Stabilirea unitatii de referinta asociate bilantului (ora, ciclu, an, sarja, tona)
 • Prezentarea sumara a procesului tehnologic (parametri tehnici si economici)
 • Aparate de masura folosite, caracteristici tehnice si clasa de precizie
 • Schema si puncte de masura
 • Fisa de masuratori
 • Ecuatia de bilant
 • Calculul componentelor de bilant (expresii analitice, formule de calcul)
 • Tabelul de bilant si diagrama Sankey
 • Analiza bilantului (compararea componentelor utile si de pierderi cu cele realizate in procese si instalatii similare, de proiect, de receptie, de omologare, cunoscute pe plan intern, extern si in literatura
 • Bilantul optimizat
 • Plan de masuri si actiuni pentru cresterea eficientei energetice
 • Calculul de eficienta economica a principalelor masuri stabilite
 • Calculul elementelor de impact asupra mediului

Aflati principalele oportunitati de reducere a
consumurilor

Urmareste contabilizarea fluxurilor de energie electrica
Audit electroenergetic

Beneficii audit electroenergetic:

 • Masurarea cantitatilor de energie electrica activa intrate in contur pe perioada de referinta
 • Determinarea prin calcul, pe baza aparatelor de masurare a puterii sau a masurarii simultane a curentului, tensiunii si factorului de putere, a pierderilor de energie
 • Stabilirea cantitatilor de energie absorbite util

Identificati primele semne ale functionarii necorespunzatoare
Audit termoenergetic

Beneficii audit termoenergetic:

 • Masurarea temperaturilor de suprafata a echipamentelor si conductelor de distributie a agentilor termici, cu camera de termoviziune
 • Verificarea oalelor de condens, schimbatoare de caldura
 • Analiza gazelor de ardere evacuate la cos pentru a se stabili calitatea procesului de ardere si eficienta folosirii combustibilului
 • Identificare rapida problemelor de contact la instalatiile electrice (suruburi nestranse, sertizarea necorespunzatoare a cablurilor, aparitia stratului de oxid intre materialele ce realizeaza conexiunea electrica, defecte interne ale cablurilor), prin analiza termografica
Bilanturi Termoenergetici

Beneficiati de o „radiografie” ampla, clara si realista a consumurilor energetice

Audit energetic
complex

Beneficii audit energetic complex:

 • Analiza bilanturilor energetice va conduce la: localizarea pierderilor de energie, determinarea cauzelor si clasificarea lor, cat si la stabilirea masurilor care trebuie aplicate pentru optimizarea indicatorilor tehnico-economici
 • Analiza va scoate in evidenta toate resursele energetice refolosibile, evidentiindu-le pe categorii si potentiale energetice
 • Obiectivul central al auditului energetic este de a fundamenta si cuantifica, prin analiza cost-beneficiu, solutii fezabile de crestere a eficientei energetice

Audit aer comprimat industrial

Beneficii audit aer comprimat industrial:

 • Identificarea punctelor unde se poate interveni pentru reducerea costurilor si cresterea sigurantei in alimentare
 • Radiografie si analiza instalatii aer comprimat industrial
 • Evidentierea costurilor de investitii a masurilor de imbunatatire propuse si calcule legate de perioada de recuperare a acestora

Aparate de
masura

Aplicarea corecta a procedurilor de crestere a eficientei energetice implica cunoasterea in profunzime a specificului activitatii desfasurate intr-un contur stabilit. In acest sens, pentru determinarea precisa a fluxurilor energetice intrate si iesite dintr-un contur dat sunt utilizate cele mai noi echipamente portabile de masura si achizitii de date. Aceste echipamente de inalta performanta ofera posibilitatea realizarii unei analize calitative si cantitative ale alimentarii cu energie a activitatilor desfasurate intr-un contur si, respectiv, ofera informatii eficiente cu rol de identificare, localizare si prevenire a problemelor din instalatiile energetice.

aparate-de-masura