Manager energetic

Solicitati
Oferta

rugam ne contactați. Pentru orice întrebări, comentarii sau clarificări, stam la dispoziție

Calitate, experienta si profesionalism
Manager energetic

Calitatea, experienta si profesionalismul serviciului de management energetic oferit de compania Quartz Matrix se confirma printr-un portofoliu de clienti exceptionali.

Obiectivul principal al serviciului de management energetic oferit de compania Quartz Matrix il reprezinta cresterea eficientei energetice si reducerea consumurilor de energie prin responsabilizarea compartimentelor din organizatie de problemele energetice si dezvoltarea si utilizarea unui sistem de monitorizare a consumurilor energetice in companiile interesate.

Concret, managerul energetic asigura suportul decizional pentru reducerea consumurilor energetice si a facturii electrice a beneficiarilor, in concordanta cu normele europene.

Implementari de succes
Referinte

Activitatile unui manager energetic

Realizeaza declaratia ANRE de consum total de energie

Elaboreaza chestionarul ANRE de analiza energetica

Prelucreaza datele din sistemul de evidenta si monitorizare a consumurilor energetice

Instruieste personalul de exploatare referitor la culegerea datelor de importanta deosebita

Colaboreaza cu structura responsabila de aparatele de masura si control din cadrul beneficiarului pentru stabilirea unui set minimal de date de importanta deosebita a caror corectitudine de masurare se verifica permanent

Participa la intocmirea caietului de sarcini pentru realizarea auditului energetic

Participa la instruirile organizate de ANRE si informeaza in scris conducerea beneficiarului despre problemele discutate in cadrul acestora

Participa la receptia lucrarii de audit energetic

Analizeaza stadiul de realizare al programului de masuri de eficienta energetica si monitorizeaza implementarea masurilor de eficienta energetica incluse in acesta

Coordoneaza elaborarea programului de imbunatatire a eficientei energetice conform modelului aprobat prin decizie a ANRE; propune masuri fara cost, cu cost redus sau masuri ce presupun investitii

Calculeaza si analizeaza indicatorii specifici de eficienta energetica ai beneficiarului; propune masuri pentru imbunatatirea acestor indicatori

Asista conducerea executiva a beneficiarului in analizele energetice organizate cu departamentele de productie pentru problemele energetice

Participa la procesele de achizitie a echipamentelor eficiente energetic si verifica incadrarea acestora in cerintele stabilite de regulamentele europene de ecoproiectare

Acorda consultanta privind modul de aplicare a legislatiei si reglementarilor in vigoare privind eficienta energetica

Reprezinta persoana de contact a beneficiarului in relatia cu ANRE pe probleme de eficienta energetica

Intocmeste rapoarte privind eficienta energetica solicitate de beneficiar. Aceste rapoarte pot sa includa: analiza evolutiei consumurilor de energie, evolutia consumurilor specifice, oportunitatea implementarii unor masuri/proiecte de eficienta energetica, achizitia unor echipamente eficiente energetic etc.

Elaboreaza analiza eficientei si performantei energetice

Propune masuri de crestere a eficientei energetice

Ciclul
managerial

Ciclul managerial prezentat in figura de mai jos reprezinta sinteza proceselor deosebite de colaborare ce s-au realizat sau se deruleaza cu partenerii nostri in urma efectuarii unui management energetic eficient.