audit energetic

Tip proiect: Realizare audit energetic instalații aer comprimat industrial

Industrie: Producător obiecte sanitare

Compania în cadrul căreia s-a realizat auditul energetic pentru instalații aer comprimat produce obiecte sanitare, armături, căzi de baie și cabine de duș. Acesta este un consumator relativ mare de energie electrică: 12.176 MWh pe anul 2019, cu o producție de 943 mii buc. / 15.800 t de obiecte sanitare.

Problema de la client

Necesitatea identificării problemelor din rețeaua de producere și aer comprimat, cât și reducerea consumului de energie electrică aferentă producerii aerului comprimat.

Obiectiv: Identificarea problemelor la nivelul rețelei de aer comprimat (producere, transport, distribuție), prin realizarea auditului energetic și realizarea unui plan de măsuri de eliminare a acestora.

Realizare audit energetic la nivelul instalației de aer comprimat

Auditul energetic la nivelul instalației de aer comprimat s-a întocmit pe baza măsurătorilor efectuate la nivelul zonei de producere al aerului comprimat, rețelei de transport și rețelei de distribuție și consum, cât și pe baza datelor furnizate de beneficiar, analizându-se independent atât energia electrică cât și aerul compimat produs.

Contur de bilanț: Stația de producere aer comprimat formată din 17 compresoare, rețeaua de transport și rețeaua de distribuție și consum.

Pentru întocmirea auditului energetic la nivelul agregatelor de producere aer industrial, s-au parcurs următoarele etape:

analizorul de reţea electrică trifazată şi regimuri tranzitorii Chauvin Arnoux, Qualistar CA 8335 pentru audit energetic instalații aer comprimat
 • identificarea tablourilor de alimentare cu energie electrică a consumatorilor;
 • efectuarea măsurătorilor şi înregistrări în sarcină, pe consumatorii aflaţi în funcţiune, utilizând analizorul de reţea electrică trifazată şi regimuri tranzitorii Chauvin Arnoux, Qualistar CA 8335;
 • identificarea punctelor de colectare a datelor referitoare la debitul de aer din rețeua de aer comprimat, astfel încât măsurătorile să fie reale și bine fundamentate în calculele din auditul energetic.
 • măsurarea debitului de aer comprimat cu ajutorul aparatului Flexim G601 aflat în portofoliul echipamentelor de măsură a specialiștii Quartz Matrix.
 • detectarea scurgerilor de gaze cu aparatul ultrasonic Tru Pointe®1100 ce folosește tehnologia cu ultrasunete de înaltă frecvență.

 

Probleme identificate la instalațiile de aer comprimat

În urma verificărilor efectuate asupra rețelei de aer comprimat (cu ajutorul detectorului Tru Pointe®1100 ce folosește tehnologia cu ultrasunete de înaltă frecvență pentru detectarea scurgerilor de gaze) au fost identificate un nr. de

61 de puncte ce implică pierderi de volum aer comprimat de 207,89 Nm3/h.

O problemă identificată în rețeaua de aer comprimat din cadrul secțiilor de producție o reprezintă pierderea cantitativă de aer la nivelul elementelor de rețea.

Doar prin acoperirea pierderilor de aer comprimat prin aceste 61 de puncte identificate se consuma suplimentar o cantitate de energie electrică de 23,08 kWh/h 187,64 MWh/an (la 8136 ore de funcționare pe an), generată prin funcționarea suplimentară a compresoarelor.

Diagrama Sankey privind bilanțul global

Grupul nr.1 de utilizare al compresoarelor – bilanț global real:

audit energetic instalații aer comprimat

Grupul nr.1 de utilizare al compresoarelor – bilanț global optimizat prin măsurile de eficiență energetică propuse:

Diagrama Sankey

Măsuri de creştere a eficienţei energetice propuse

Un aspect important al auditului energetic este cuantificarea costurilor pentru economia de energie, respectiv investiţiile necesare pentru implementarea măsurilor de îmbunătățire.

 • Eliminarea pierderilor de aer la nivelul elementelor uzate din rețeaua de aer comprimat – Reducerea funcționării suplimentare a compresorului pentru compensarea pierderilor prin neetanșeități.

Economii anuale de energie
187,74 MWh
16,15 TEP
83.395,36 LEI

 • Implementarea unui sistem pentru managementul mentenanței care permite planificarea mentenanței în vederea reducerii timpilor morți prin înlocuirea mentenanței corective cu o mentenanță preventivă la nivelul consumatorilor de energie electrică. Sistemul contribuie la creșterea eficienței de producție, la managementul eficient al resurselor și creșterea productivității angajaților prin optimizarea proceselor.

Economii anuale de energie
60,89 MWh
5,24 TEP
27.045,12 LEI

Odată cu economiile de energie electrică s-a estimat pentru companie și o reducere a emisiilor de Dioxid de Carbon. Factorul de emisie standard pentru România, exprimat în tone CO2 raportate la consumul de energie electrică, are valoarea de 0,701 tCO2/MWhe.

Cunoscând economia anuală de energie electrică în urma implementării măsurilor de eficiență energetică și aplicând acest factor de emisie, putem determina reducerea emisiilor de CO2 ce pot fi obținute:

Economii anuale estimate [MWh] – 248,63
Reducere CO2 (t CO2) – 174,3

Beneficii

 • reducerea / eliminarea scurgerilor (pierderilor) de aer din rețea;
 • reducerea căderilor de presiune pe rețea (conduce la scăderea presiunii de lucru a compresoarelor);
 • creșterea calității aerului;
 • creșterea randamentului energetic a stațiilor de compresoare;
 • implementarea soluțiilor de recuperare energie (a recupera = a economisi)

TOTAL ECONOMII ANUALE REALIZATE

248,63MWh

21,39 TEP

110.440,48 LEI

Aflați mai multe despre auditul pentru instalații de aer comprimat: Evaluarea nivelurilor de utilizare a energiei în instalații aer comprimat industrial