Într-o lume în care resursele naturale sunt tot mai limitate, eficiența energetică devine o prioritate pentru fiecare dintre noi. În România, Legea 121 din 2014 privind eficiența energetică este cadrul legal care stabilește măsurile necesare pentru a îmbunătăți utilizarea energiei și a reduce consumul acesteia. Dar ce este mai exact această lege și de ce este importantă?

 

Ce este Legea 121 din 2014?

Legea 121 din 2014 privind eficiența energetică a fost adoptată pentru a încuraja utilizarea eficientă a energiei în toate sectoarele economiei. Scopul principal al legii este de a reduce consumul de energie, de a diminua impactul asupra mediului și de a crește securitatea energetică a țării. Legea impune o serie de măsuri și obligații pentru companii, instituții publice și consumatori pentru a atinge aceste obiective.

Modificările din 2022

În 2022, au fost introduse o serie de modificări importante pentru a alinia legislația națională la noile directive europene și pentru a răspunde provocărilor actuale legate de schimbările climatice și eficiența energetică. Aceste modificări includ:

 1. Obligații sporite pentru marile companii: Extinderea obligațiilor privind auditul energetic și implementarea măsurilor de eficiență energetică.
 2. Inovații tehnologice: Încurajarea utilizării tehnologiilor inteligente pentru monitorizarea și gestionarea consumului de energie.
 3. Subvenții și stimulente: Introducerea de noi scheme de finanțare și subvenționare pentru proiectele de eficiență energetică.

 

Ce este un audit energetic?

Unul dintre elementele centrale din Legea 121 din 2014 este auditul energetic. Auditul energetic este o evaluare detaliată a consumului de energie într-o clădire, instalație sau organizație. Scopul acestui audit este de a identifica zonele unde se pierde energie și de a propune soluții pentru a îmbunătăți eficiența energetică. Practic, este ca un „control medical” pentru consumul de energie al unei entități, ajutând la identificarea și corectarea „problemelor de sănătate” energetice.

De ce este necesar auditul energetic?

Auditul energetic este esențial pentru mai multe motive:

 1. Reducerea costurilor: Identificând și implementând măsuri de eficientizare a consumului de energie, organizațiile pot reduce semnificativ costurile cu energia.
 2. Protecția mediului: Un consum redus de energie înseamnă și o diminuare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor poluanți, contribuind astfel la protecția mediului.
 3. Conformitatea legală: Realizarea unui audit energetic este obligatorie pentru anumite categorii de consumatori de energie, conform legii.
 4. Îmbunătățirea performanței: Auditul oferă recomandări specifice pentru îmbunătățirea eficienței energetice, ceea ce poate duce la o performanță generală mai bună a organizației.

 

Cine trebuie să facă auditul energetic în conformitate cu Legea 121 din 2014?

În conformitate cu Legea 121 din 2014 , următoarele categorii de entități sunt obligate să efectueze audituri energetice:

legea 121 din 2014Marile companii: Orice companie care nu este o întreprindere mică sau mijlocie (IMM) trebuie să realizeze un audit energetic la fiecare patru ani. Aceasta include companiile cu peste 250 de angajați sau cu o cifră de afaceri anuală de peste 50 de milioane de euro și un bilanț total anual de peste 43 de milioane de euro.

legea 121 din 2014Clădirile publice: Instituțiile publice sunt obligate să efectueze audituri energetice pentru clădirile pe care le administrează, în vederea identificării și implementării măsurilor de eficiență energetică.

Pe lângă marile companii și clădirile publice, există și alte entități care pot fi obligate să efectueze audituri energetice, în funcție de specificul activității lor și de nivelul consumului de energie. Aceste entități includ, dar nu se limitează la, următoarele categorii:

Operatorii din sectorul industrial:

Fabricație și producție: Întreprinderile care desfășoară activități de producție și fabricație au, de regulă, un consum energetic semnificativ. Prin urmare, ele sunt obligate să realizeze audituri energetice pentru a identifica modalități de optimizare a consumului și de reducere a costurilor energetice.

Prelucrarea materiilor prime: Sectorul de prelucrare a materiilor prime, cum ar fi metalurgia, industria chimică și industria alimentară, este un alt domeniu în care auditul energetic este esențial pentru îmbunătățirea eficienței energetice și reducerea impactului asupra mediului.

Sectorul comercial:

legea 121 din 2014Retail și centre comerciale: Marile centre comerciale, supermarketurile și lanțurile de retail au un consum de energie semnificativ pentru iluminat, climatizare și echipamente comerciale. Auditul energetic ajută la identificarea soluțiilor de economisire a energiei, care pot conduce la reducerea costurilor operaționale și la îmbunătățirea sustenabilității.

Clădiri de birouri: Companiile care dețin sau gestionează clădiri de birouri sunt, de asemenea, vizate de obligația de a realiza audituri energetice pentru a optimiza consumul de energie, a îmbunătăți confortul ocupanților și a reduce amprenta de carbon.

Sectorul de transport și logistică:

legea 121 din 2014Depozite și centre de distribuție: Întreprinderile care operează depozite și centre de distribuție au un consum energetic important pentru iluminat, climatizare și echipamente de manipulare a mărfurilor. Auditul energetic permite identificarea oportunităților de economisire și de implementare a tehnologiilor eficiente.

Flote de vehicule: Companiile de transport și logistică pot beneficia de audituri energetice pentru a analiza eficiența energetică a flotelor de vehicule, contribuind astfel la reducerea consumului de combustibil și a emisiilor de CO2.

Sectorul de servicii:

Hoteluri și restaurante: Industria ospitalității are un consum de energie considerabil pentru încălzire, răcire, iluminat și prepararea alimentelor. Auditul energetic ajută la optimizarea acestor consumuri, ceea ce conduce la economii de costuri și la o experiență mai ecologică pentru clienți.

Sănătate și educație: Instituțiile de sănătate și educație, cum ar fi spitalele, clinici, școli și universități, au, de asemenea, obligația de a efectua audituri energetice pentru a identifica modalități de eficientizare a consumului energetic și de reducere a cheltuielilor operaționale.

 

Cum se realizează un audit energetic?

Auditul energetic trebuie efectuat de către auditori energetici autorizați, care sunt specializați în acest domeniu. Procesul implică mai multe etape:

 1. Colectarea datelor: Se adună informații detaliate despre consumul de energie al clădirii sau instalației.
 2. Analiza consumului: Se analizează modul în care energia este utilizată și se identifică pierderile.
 3. Recomandări: Se propun măsuri concrete pentru îmbunătățirea eficienței energetice, cum ar fi modernizarea echipamentelor, izolarea termică, optimizarea sistemelor de iluminat și multe altele.
 4. Raportul final: Se redactează un raport detaliat care include toate constatările și recomandările.

 

Legea 121 din 2014 privind eficiența energetică este un instrument esențial pentru a asigura un consum responsabil și sustenabil de energie în România. Auditul energetic joacă un rol crucial în acest proces, ajutând companiile și instituțiile să identifice și să implementeze măsuri care nu doar că reduc costurile, ci și protejează mediul. Într-o lume în continuă schimbare, adoptarea unor practici eficiente din punct de vedere energetic nu este doar o obligație legală, ci și o responsabilitate morală și economică.