comelf-fabrica

Beneficiar: Comelf SA

Industrie: Fabrică de inox – Produse din oțel carbon – Componente industriale – Produse din Oțel Inox

Tip proiect: Implementarea sistemului pentru managementul mentenanței KMR

Comelf Bistrița este o companie producătoare de utilaje terestre din România. Compania produce mașini și utilaje pentru lucrări terasiere, pentru centrale energetice, protecția mediului, echipamente pentru ridicat și transportat, subansamble ale acestora și piese de schimb.

Activitatea productivă se desfășoară în cadrul a 4 fabrici, organizate ca centre de profit cu peste 1000 de angajați:

 • F.C.T. – FABRICA DE COMPONENTE ȘI MAȘINI TERASIERE
 • F.U.E.T. – FABRICA DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE TERASIERE
 • F.F.E. – FABRICA DE FILTRE ȘI ELECTROFILTRE
 • F.P.I. – FABRICA DE PRODUSE DIN INOX

Provocarea de la client

Producția companiei se desfășoară în 8 puncte de lucru dotate cu utilaje, mașini, unelte de prelucrări mecanice și rețele de utilități pentru desfășurarea proceselor de producție. Fabricile au autonomie pe funcțiunile: contractare, pregătirea fabricației, aprovizionare materiale, producție și vânzare – facturare.

Compania a investit în modernizarea societății pentru ridicarea la standardele și nivelul de dotare al producătorilor din vestul Europei. Astfel, au fost achiziționate echipamente, utilaje și instalații care permit abordarea de noi tehnologii. Acestea realizează operațiuni de prelucrare în condiții de acuratețe crescută.

Obiectiv

Preocuparea fundamentală a companiei este creșterea competitivității societății pe piața internă și externă. În urma modernizărilor deja întreprinse, cei de la Comelf au identificat o nouă necesitate de a crește nivelul de vizibilitate asupra proceselor și fluxului de mentenanță la nivelul centrelor de profit. Aceștia doreau un sistem care să permită planificarea, monitorizarea și implementarea activităților de mentenanță. Scopul l-a reprezentat optimizarea proceselor și realizarea unui management eficient al resurselor.

De asemenea, implementarea unui astfel de sistem nu trebuia să interfereze cu activitatea de producție. Compania cu care urmau să realizeze proiectul trebuia să dețină capacitatea tehnică, organizatorică și experiența necesară pentru realizarea acestui proiect.

Obiectiv: Modificarea fundamentală a fluxurilor de mentenanță și introducerea tehnologiilor noi cu scopul creșterii productivității și competitivității a Comelf S.A.

Am colaborat în permanență cu echipa Quartz Matrix și am reușit să aducem modul de lucru din aplicație cât mai aproape de modul de lucru din secție. KMR este un software sistematic și detaliat, care ne permite să efectuăm mentenanța echipamentelor într-un mod foarte practic și util.

Quartz Matrix a fost deschisă spre adaptarea sistemului KMR la nevoile companiei noastre, implementând module noi, rapoarte sau modificând rubrici conform procedurilor interne Comelf.

Principalul lucru pe care l-am câștigat odată cu trecerea la sistemul KMR  a fost că ne-a ajutat la simplificarea procesului de depunere a solicitărilor de mentenanță. Ne-a ajutat la rezolvarea problemelor de urmărire a activităților de lucru, de gestionare a pieselor și de urmărire a istoricului de intervenții.


Cu ajutorul KMR, s-a redus timpul de intervenție atât prin informațiile primite în timp real, cât și prin capacitatea de a genera automat notificări pentru mentenanțele planificate și prin ușurința prin care se transmit informațiile. De asemenea, urmărim cu ușurință procesele din secție și generăm rapoarte de activitate.


Recomandăm KMR companiilor care doresc să-și eficientizeze procesul de lucru. Quartz Matrix, prin portofoliul divers de soluții, a răspuns tuturor nevoilor noastre dincolo de necesitățile de implementare a sistemului KMR.

Director General Comelf – Cenușă Gheorghe
Șef Secție IMM – Costea Mircea

Soluția recomandată

Echipa Quartz Matrix a intrat în colaborare cu cei de la Comelf în urma solicitării acestora de acces în varianta demo a sistemului de management mentenanță KMR.

Pe lângă funcționalitățile software-ului care au răspuns necesităților identificate la client, cei de la Comelf au ales KMR pentru că este o soluție dezvoltată integral de Departamentul de Cercetare-Dezvoltare al companiei Quartz Matrix. Acest fapt a permis personalizarea și plierea perfectă a aplicației pe fluxul și procesele de activitate din companie.

Fazele proiectului

 1. S-au determinat necesitățile specifice și personalizările necesare
 2. Configurare sistem conform specificului activității firmei
 3. Consultanță tehnică pentru crearea cadrului necesar instalării
 4. Instalare sistem
 5. Testare sistem și revizuire
 6. Identificare, structurare și introducere de date în sistemul KMR
 7. Instruire utilizatori finali, training specializat
 8. Suport tehnic
 9. Mentenanță

Implementare

Echipa de implementare a colaborat în permanență cu echipa de mentenanță a clientului pentru a efectua o analiză completă privind compatibilitatea modului de lucru din secție cu modul de lucru și de introducere a datelor în aplicația KMR. Totodată, s-au elaborat și realizat rapoartele necesare conform modelelor existente ce-i ajută la activitățile curente.

KMR – Keep The Machine Running

Astfel, integrarea KMR s-a realizat pentru 8 puncte de lucru în care s-au configurat peste 700 de echipamente și s-au personalizat fluxurile și procedurile. Cei peste 45 de utilizatori au acces în timp real la baza de date completă cu toate utilajele/echipamentele supuse activității de mentenanță/reparații cu informații despre acestea: denumire, număr inventar, locație, perioadă de garanție, data punerii în funcțiune, contor de funcționare, imagini, date suplimentare de interes.

KMR le oferă suportul pentru planificarea și organizarea activităților de mentenanță. Principalele activități înregistrate în soft sunt: evenimentele accidentale ce vizează un utilaj, programarea intervențiilor de prevenire a defecțiunilor conform planului de mentenanță individual, finalizarea și completarea cu informații justificative a activităților de întreținere în timp real, generarea rapoarte specifice.

Tipuri de mentenanță pe care le realizează KMR

Mentenanța corectivă / accidentală:

Utilizatorii înregistrează toate defecțiunile sesizate la nivel de utilaj. Acestea pot fi introduse direct, Breakdown, sau se parcurge un flux de aprobare: sesizare defecțiune, aprobare / calificare / alocare tehnician, rezolvare mentenanță.

Mentenanța preventivă:

Utilizatorii, în funcție de planul de mentenanță și de frecvența intervențiilor, pot pentru fiecare echipament să configureze lista de mentenanță în funcție de periodicitate.

Mentenanța predictivă:

Preluarea orelor de funcționare direct din utilaj ajută la planificarea mentenanței preventive stabilită în funcție de ciclicitate. Parametrii senzorilor se configurează cu interval de referință astfel încât, dacă o valoare înregistrată nu se încadrează în interval, aplicația poate să programeze o mentenanță sau să transmită o alertă/notificare prin SMS și/sau e-mail.

Module KMR

Ticketing

Permite înregistrarea, monitorizarea și jurnalizarea tuturor defecțiunilor și planifică activități accidentale în timp real.

Mentenanța corectivă (neprogramată)

Monitorizează mentenanțele accidentale din două surse: breakdown și/sau tichete. Permite descărcarea pieselor de schimb utilizate pentru repunerea în funcțiune a utilajelor. Se calculează downtime-ul utilajului în funcție de durata mentenanței.

Mentenanța proactivă (preventivă și predictivă)

Permite configurarea planului de mentenanță în funcție de calendar sau contor de funcționare pe o perioadă mai mare de timp, respectiv ciclicitatea contorului. Se planifică resursele necesare pentru mentenanță (tehnicieni, piese de schimb etc.). Se setează perioada de notificare înainte ca mentenanța să aibă loc și se monitorizează parametrii de funcționare.

Piese de schimb accesorii

Se monitorizează costurile asociate intervențiilor. Se gestionează stocul de piese și alarme pentru pragul critic. Se poate interconecta softul KMR și cu alte softuri de gestiune pentru preluarea stocului.

Management utilaje

Se stochează toate informațiile utilajelor privind atât specificațiile tehnice, cât și fișierele multimedia (imagini, video). Se realizează gruparea lor în funcție de clasă și locația în care se află.

Orele de funcționare

Se pot prelua în trei moduri: manual – specificând perioada și valoarea; calendar – specificând o medie la nivel de zi; automat – preia valorile direct din contor.

Rapoarte

Pentru: echipamente, piese de schimb, intervenții, activitate utilizatori, costuri etc.

Beneficii

 • Aplicația pentru managementul mentenanței poate fi accesată de pe orice dispozitiv (telefon, tabletă, laptop)
 • Operatorii monitorizează și finalizează mentenanțele zilnice/periodice alocate utilajului, adaugă și gestionează tichete și semnalează problemele legate de funcționarea utilajului (Repairs & Work Order), au acces la istoricul cu evenimente
 • Supervizorii validează tichetele semnalate de operatorii de mașină și au acces la rapoarte și statistici
 • Beneficiază de mobilitate pentru că prin utilizarea unei tablete se scanează codul QR atașat pe utilaj și se pot afla mai multe informații despre utilaj și ce mentenanțe sunt programate
 • Administratorul KMR configurează lista de utilaje din fabrică cu toate informațiile necesare (specificații tehnice, imagini, documente tehnice etc.), configurează planul de mentenanță și gestionează setările generale și lista de utilizatori

Scopul KMR este de a îmbunătăți activitățile curente de mentenanță și de a oferi utilizatorilor informații despre utilaje în timp real (status comenzi de lucru,  mentenanțe programate zilnic/periodic).

Aflați mai multe și despre Implementare sistem mentenanță KMR IoT pentru monitorizare parametri de funcționare.