centrala-incendiu-polon-alfa-6000

Context

Una dintre cele mai prestigioase universități de stat din România este Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca. Cu un număr de peste 41.000 de studenți înscriși la nivel de licență, masterat și doctorat la cele 21 de facultăți, Universitatea Babeș-Bolyai trebuie să asigure spații de cazare pentru studenții care nu locuiesc în Cluj-Napoca.

Drept urmare, UBB deține 17 cămine studențești pentru cazarea acestora. Dintre acestea, 13 cămine se află în Complexul Studențesc „Hașdeu”, unde sunt cazaţi peste 3.000 de studenţi de la facultăţile Universităţii, dar şi doctoranzi şi cadre didactice.

Unele dintre cele mai mari unități de cazare din campusul Hașdeu sunt căminele 14 și 16. Pentru sporirea securității persoanelor din incinta căminelor, UBB trebuie să asigure instalarea de sisteme de securitate la incendiu și echipamente pentru iluminatul de siguranță.

Cerințeinstalații de detecție

instalații de detecție

Pentru a realiza acest lucru, departamentul de Reparații și Întreținere din cadrul UBB a întocmit un caiet de sarcini pentru implementarea în căminele 14 și 16 a unor instalații de detecție, semnalizare și alarmare în caz de incendiu în conformitate cu cerințele ISU, normativele și standardele de referință în vigoare.

De asemenea, tot pentru cele două cămine din campusul Hașdeu a fost elaborat un caiet de sarcini pentru realizarea instalațiilor electrice pentru iluminatul de siguranță care să respecte reglementările specifice.

Descriere proiect Execuție instalații de detecție, semnalizare și alarmare în caz de incendiu la căminele 14 și 16 din campusul Hașdeu al UBB

Cele două cămine pentru cazarea studenților de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca dispun de camere pe mai multe etaje, spații tehnice, birouri, bucătării, magazii și holuri de acces.

Sistemele pentru siguranța clădirilor și persoanelor care trebuie să existe în astfel de unități sunt compuse din instalații de detecție și alarmare la incendiu. La confirmarea unei situații reale de incendiu, se vor declanșa automat sirenele de semnalizare.

Detectoare de fum și temperatură

În concordanță cu arhitectura și designul fiecărei construcții, echipa Quartz Matrix a implementat instalații de detecție pe fiecare dintre ariile de incendiu definite în proiect. Special pentru destinația spațiilor de protejat, s-au montat detectoare de fum și temperatură.

Acestea au principii adecvate de detecție a începutului de incendiu. Este asigurată astfel supravegherea automată a apariției unui incendiu, respectiv apariția fumului în încăperi nesupravegheate.

De asemenea, au fost instalate butoane manuale pentru semnalizarea incendiului pe toate căile de acces/evacuare. Acestea respectă prevederile interne și internaționale în vigoare.

Sunt amplasate în așa fel încât să permită o acționare rapidă în caz de sesizare a unui incendiu înainte de a fi detectat de detectoarele adresabile.

Sisteme de tip digital adresabil

Sistemele instalate de echipa de implementare Quartz Matrix sunt de tip digital adresabil, detectorii de fum și temperatură fiind conectați la centrală prin intermediul rețelei de cabluri.

Butoanele de declanșare manuală și sirenele de interior sunt cablate în bucla centralei. Au fost montate sirene de exterior pentru semnalizarea incendiului, precum și sirene de interior amplasate în locuri de unde pot fi auzite din orice punct al căminelor. 

Alarmarea în cazul detectării unui început de incendiu se face:

 • optic la nivelul detectoarelor
 • sonor la nivelul sirenelor adresabile de interior
 • respectiv optic
 • sonor la nivelul sirenelor de exterior

Normative și standarde respectate în cadrul proiectului

În cadrul execuției proiectului, au fost respectate mai multe acte normative, printre care:

 • Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor. Partea a III-a – Instalații de detecție, semnalizare și avertizare incendiu, indicativ P118/3 – 2015

Amplasarea detectoarelor de fum asigură distanța minimă de siguranță la foc față de corpuri de iluminat și materiale combustibile.

Cablurile de cupru sunt rezistente la foc pentru a întârzia propagarea flăcărilor. Tabloul electric aferent centralei de semnalizare incendii este alimentat pe traseu și ferit de pericolul de incendiu.

Normativ

 • Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor,  indicativ I7-2011
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificarile si completarile ulterioare
 • ORDIN  nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
 • ORDIN nr. 87/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor

Echipamente instalate

În căminul 14, o clădire cu subsol, parter și 6 etaje și o suprafață desfășurată de 8195.5 mp, a fost instalată o centrală de detecție și semnalizare incendiu digitală adresabilă cu 14 bucle POLON 6000 și peste 900 de elemente: detectoare digitale adresabile de fum sau temperatură wireless, butoane adresabile de incendiu, sirene adresabile de interior și sirene convenționale de exterior.

Desfumarea celor două case de scări închise, care deservesc nivelurile superioare și au iluminat natural prin ferestre cu ochiuri mobile, se realizează prin dispozitive automate cu comandă manuală.

Comanda manuală a centralei de trape de fum se face prin intermediul unui buton manual amplasat la parterul scărilor și automat de la instalația de detecție și semnalizare incendiu prin intermediul modulelor adresabile.

La partea superioară, casele de scări au dispozitive de evacuare a fumului (trape) cu aria liberă determinată conform normativului P118/99, art. 2.5.30, de cel puţin 1 mp, având asigurate posibilităţi de deschidere prin comandă de la nivelul acceselui în cele două case de scări.

Centrală de detecție și semnalizare incendiu digitală

În căminul 16, o clădire cu subsol, parter și 10 etaje și o suprafață desfășurată de 8896.8 mp, a fost instalată o centrală de detecție și semnalizare incendiu digitală adresabilă cu 14 bucle POLON 6000 și peste 700 de elemente:

 • detectoare digitale adresabile de fum sau temperatură wireless
 • butoane adresabile de incendiu
 • sirene adresabile de interior
 • sirene convenționale de exterior

Descriere proiect Execuție instalații de iluminat de siguranță la căminele 14 și 16 din campusul Hașdeu al UBB

Instalațiile electrice pentru iluminatul de siguranță au fost montate de echipa Quartz Matrix în concordanță cu prevederile Normativului I7-2011, cap. 7.23. Aparatele folosite pentru iluminatul de siguranță sunt echipate cu balast electronic care poate fi alimentat din sursa principală de alimentare a iluminatului normal (rețeaua furnizorului), precum și din sursa de alimentare de securitate (kituri de baterii).

Sursa de alimentare de securitate (de rezervă) a fost aleasă astfel încât să intre în funcțiune în timpul agreat și să mențină alimentarea un timp minim de 1 oră. Excepție face iluminatul pentru continuarea lucrului care trebuie asigurat pe o durată de timp stabilită în funcție de tipul activității.

Tipuri de iluminat de siguranță instalate în căminele 14 și 16 ale UBB

Iluminatul de siguranță de securitate pentru evacuare

Are scopul de a asigura identificarea și folosirea, în condiții de securitate, a căilor de evacuare. Corpurile de iluminat pentru evacuare au fost amplasate astfel încât să asigure un nivel de iluminare adecvat.

Acesta este conform reglementărilor specifice referitoare la execuția sistemelor de iluminat artificial din clădiri.

Aplasare corpuri de iluminat de siguranță

Corpurile de iluminat sunt situate lângă fiecare ușă de ieșire și în locurile unde este necesar să fie semnalizat un pericol potențial sau amplasamentul unui echipament de siguranță, după cum urmează:

 • La fiecare ușă de ieșire destinată folosirii în caz de urgență
 • În exteriorul și lângă fiecare ieșire din clădire
 • La panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate
 • La fiecare schimbare de direcție
 • Lângă fiecare echipament de intervenție împotriva incendiului (stingătoare) și fiecare punct de alarmă (declanșatoare manuale de alarmă în caz de incendiu), panouri repetoare de semnalizare și/sau comandă în caz de incendiu

Punerea în funcțiune a sistemului de iluminat de securitate pentru evacuare se face în maximum 5 secunde de la întreruperea iluminatului normal.

Iluminatul de siguranță de securitate pentru marcarea hidranților interiori de incendiu

Este prevăzut să permită identificarea ușoară a hidranților interiori de incendiu în lipsa iluminatului normal. Punerea în funcțiune a sistemului de iluminat de securitate pentru marcarea hidranților se face în maximum 5 secunde de la întreruperea iluminatului normal.

Iluminatul de siguranță pentru continuarea lucrului

Este prevăzut în spațiile dotate cu receptoare care trebuie alimentate fără întrerupere: instalații cu rol de securitate la foc – centrală semnalizare incendiu, tablouri de distribuție sau încăperi cu echipamente de comandă pentru instalații de securitate antiefracție.

Funcționarea iluminatului de siguranță pentru aceste spații asigură continuarea lucrului pe timpul necesar pentru luarea unor măsuri care să nu pună persoanele implicate în pericol.

Timpul de punere în funcțiune a iluminatului de siguranță pentru continuarea lucrului este între 0,5 și 5 secunde de la întreruperea iluminatului normal.

Iluminat de siguranță de securitate împotriva panicii

Este partea iluminatului de securitate destinat să evite panica și să asigure nivelul de iluminare care să permită persoanelor să ajungă în locul de unde calea de evacuare poate fi identificată.

Aparatele pentru aceste tipuri de iluminat sunt echipate cu LED-uri. Acestea respectă recomandările din SR EN 60598-2-22:2004 și tipurile de marcaj stabilite prin HG nr. 971/2006, precum și SR EN 1838:2003 privind distanțele de identificare, luminanță și iluminarea panourilor de semnalizare de securitate.

Cablurile pentru circuitele de iluminat de siguranță sunt de tip CYYF pentru întârzierea propagării flăcării.

La alegerea traseelor de cablu s-a avut în vedere selectarea celor mai scurte trasee între echipamentele electrice, evitarea zonelor care periclitează integritatea sau buna funcționare a cablurilor prin deteriorări mecanice, vibrații, supraîncălzire sau arcuri electrice provocate de alte cabluri, precum și asigurarea accesului la cabluri pentru lucrări de montaj și întreținere.

Cablurile sunt protejate în tuburi protective și plinte dimensionate corespunzător.

Normative și standarde respectate în cadrul proiectului

Aparatele de iluminat s-au montat respectându-se condițiile din Normativul NP-061-2002 și SR 12294/1993. Iată și alte standarde și normative care au fost respectate în cadrul lucrării:

 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare
 • Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor,  indicativ I7-2011
 • Ordinul 166/2010 pentru aprobarea dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalații eferente
 • C300-94 – normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora
 • C56-2002 – normativ pentru verificarea calității lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente
 • SR CEI 60050-195:2006, SR CEI 60050-826:2006, SR CEI 61200-413:2005, SR HD 193 S2:2002, SR EN 60529:1995/A1:2003, SR EN 61140:2002/A1:2007

Ce spun beneficiarii

„Instalarea unor echipamente la standarde ridicate pentru ca studenții care sunt cazați în căminele 14 și 16 din Complexul Studențesc Hașdeu să se simtă în siguranță era un element esențial pentru universitatea noastră.

Mulțumită companiei Quartz Matrix, implementarea instalațiilor de securitate la incendiu și a celor pentru iluminat de siguranță s-a realizat în termenii agreați și la calitatea așteptată.

Atât managementul de proiect, cât și modul de lucru și atenția la detalii ne-au demonstrat că această colaborare cu Quartz Matrix a fost decizia potrivită pentru UBB.”

Andrei Maier, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca