program-operational-infrastructura-mare-infopress-group

DETALII PROIECT OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE

Beneficiar: Infopress Group SA

Industrie: Tiparul revistelor şi publicaţiilor comerciale de mare tiraj

Tip proiect: Sistem de monitorizare consumuri energetice e-Net®

Finanțare prin fonduri europene: Finanțare nerambursabilă POIM – Axa 6.2

PROVOCARE CLIENT

Compania Infopress Group a fost înfiinţată în anul 1990, având ca obiect de activitate tipărirea ziarului local din Odorheiu Secuiesc. Treptat, Infopress Group a devenit o tipografie modernă, specializată pe tiparul revistelor şi publicaţiilor comerciale de mare tiraj. În 1998, compania Infopress Group a ajuns pe primul loc în topul tipografiilor din România. Începând cu anul 2001, s-a investit masiv în modernizarea tipografiei prin achiziţionarea celor mai performante echipamente şi utilaje. În perioada 2001-2004, capacitatea de tipar a Infopress Group a crescut considerabil. Creșterea s-a datorat programelor extensive de modernizare şi introducerii unor sisteme informaţionale de management şi a sistemelor performante de prepress. Toate acestea, precum și completarea facilităţilor de producţie cu o construcţie de 4.000 mp, au transformat Infopress Group într-o companie de bază a industriei tipografice din Sud-Estul Europei.

Printre principalele obiective ale companiei sunt realizarea activității în condiţii cu cel mai mic impact asupra mediului înconjurător și reducerea consumurilor diferitelor tipuri de energie. Conform cu prevederile ANRE și pe baza auditurilor energetice realizate în decursul anilor, Infopress a luat măsuri și a investit în soluţiile propuse. De mai mulți ani, compania are în vedere implementarea unui sistem performant de monitorizare consumuri energetice, care poate să aducă o reducere a consumului energetic între 3 și 5%.

monitorizare-consumuri-energetice-infopress-group
Monitorizare consumuri energetice la compania Infopress Group SA

Descrierea investiției prin fonduri europene, respectiv finanțare nerambursabilă POIM – Axa 6.2

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României. Acesta se concentrează pe creșterea durabilă prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovarea energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor. Axa Prioritară 6.2 prevede reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali. Totodată, presupune și implementarea unor sisteme de monitorizare a consumurilor de energie. Titlul obiectivului de investiții ce face subiectul prezentului proiect este „Studiu tehnic de soluție – sistem de monitorizare consumuri energetice”.

Obiective generale

 • Implementarea unui sistem de monitorizare consumuri energetice de către INFOPRESS GROUP SA – unitatea de producție din Municipiul Odorheiu Secuiesc
 • Identificarea și implementarea de măsuri și oportunități de eficiență energetică în vederea înregistrării de economii în consumul de energie și evitarea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul societății

Obiectivul specific

 • Reducerea estimativă a consumului de energie cu 661,78 MWh/an față de consumul actual prin reducerea consumurilor de energie electrică, aer comprimat și gaz natural

Acest lucru se va realiza prin reducerea pierderilor în regim normal de funcționare, utilizarea eficientă a energiei și implementarea unui sistem de management energetic. Rezultatul va fi creșterea eficienței și reducerea consumurilor energetice în scopul reducerii costurilor cu energie electrică, gaze naturale și aer comprimat consumat inutil sau pierdut la nivelul întreprinderii.

Pentru îndeplinirea obiectivului propus, s-a recurs la instalarea unui sistem de monitorizare consumuri energetice, e-Net®. Aplicația ajută la telecitirea datelor de contorizare, urmărirea consumurilor în timp real, generarea rapoartelor tehnice, comerciale și manageriale. De asemenea, ajută și la fundamentarea precisă a previzionatelor de consum corelate cu nivelul și structura activităților. Combinând elemente hardware, de comunicație și software, soluția de monitorizare oferă utilizatorilor un instrument performant de creștere a competitivității prin gestionarea performantă a consumurilor de energie electrică, aer comprimat și gaz natural, prin monitorizarea și bugetarea energetică a centrelor de cost și prin măsurarea eficienței măsurilor și tehnologiilor de eficientizare.

Funcțiile sistemului de monitorizare și telegestiune consumuri energetice e-Net®

 • Măsurarea parametrilor cantitativi și calitativi la care se face consumul și distribuția internă a energiei
 • Măsurarea consumurilor de utilități (apă, gaz natural, aer comprimat)
 • Transmiterea acestor informații către punctul de colectare
 • Culegerea datelor și formarea bazelor de date pentru istoric
 • Generarea alarmelor și controalelor în timp real
 • Afișarea mărimilor măsurate prin intermediul interfeței sistemului și preluarea din aceasta a configurărilor și comenzilor
 • Generarea rapoartelor, configurabile pe profile de utilizatori

Beneficii ale investiției aduse la nivel de economie energetică

 • Eliminarea penalităților plătite din cauza depășirii limitelor în vârf de sarcină
 • Diminuarea facturii de energie electrică
 • Introducerea unui instrument de măsurare performant pe baza căruia să fie posibilă optimizarea sistemului
 • Monitorizarea în timp real a sistemului de consum și distribuție pentru energie și utilități (energie electrică, gaz natural și aer comprimat)
 • Selecția tipului optim de contract, a furnizorului și a generării previzionatelor – cumpărarea energiei în cele mai avantajoase condiții
 • Selecția tehnologiilor de reducere a amprentei consumului de CO2
 • Monitorizarea disciplinei de utilizare a resurselor
 • Evaluarea eficienței energetice a tehnologiilor existente și viitoare și a măsurilor de reducere consumuri și intensitate energetică
 • Transparența costurilor, evidențierea consumurilor necesare operării și a celor reziduale
 • Determinarea exactă a eficienței energetice a locațiilor sau zonelor
 • Monitorizarea integrată și corelată a energiei și utilităților (electric, gaz natural, aer comprimat)
 • Urmărirea și înregistrarea efectelor de mediu corelate cu aceste consumuri (ape uzate, noxe, pulberi, gaze – CO, CO2, N2O, So2)

Tipografia Industrială SC Infopress Group S.A. prezintă instalații tehnologice complexe a căror funcționare depinde în mod egal de trei surse de energie: energie electrică, gaz natural și aer comprimat. Din cauza acestei simultaneități, orice situație de avarie pe linia oricărei surse de energie  primară care intră în proces, ar conduce la întreruperea producției sau la un consum inadecvat de energie. În consecință, acest lucru conduce la timpi „morți” de activitate și la un consum de energie nejustificat.

implementare-sistem-monitorizare-consumuri-energetice-infopress-group
Implementarea unui sistem de monitorizare consumuri energetice la Infopress Group SA

Concluzie

Monitorizarea consumurilor este esențială în economia energetică a fabricii. Motivul îl constituie identificarea rapidă atât a ponderii pierderilor, cât și a consumului suplimentar necesar pentru a compensa aceste pierderi. Un alt aspect pentru care clientul consideră oportună monitorizarea consumului de energie la principalii consumatori îl reprezintă nevoia de a calcula consumul specific, respectiv costul specific pe unitatea de produs finit. Informația este necesară pentru a evalua eficiența fiecărui echipament din procesul tehnologic. Înainte de implementarea sistemului e-Net®, această evaluare se făcea global. Astfel, nu reprezenta o situație reală a rentabilității cost-producție pentru fiecare agregat în parte.

Prin monitorizarea individuală a principalelor echipamente, beneficiarul își va putea evalua durata de amortizare a investițiilor necesare eficientizării energetice. Economiile de energie care ar putea fi obținute după finalizarea proiectului atât prin măsuri non-cost, cât și prin alte investiții, ar fi de minim 2,5% TEP/an din totalul energiei consumate în prezent raportat la nivel de producție actual.

În concluzie, sistemul de telegestiune a consumurilor energetice ENET vine în sprijinul companiilor care doresc un nivel de vizibilitate fără precedent atât pentru linia de producție prin monitorizare consumuri energetice, cât și pentru generarea instantă de rapoarte inteligente la nivel de fabrică. Aflați mai multe despre cum funcționează un software pentru management energetic.

https://www.youtube.com/watch?v=tmIAM7kHGZU