eficienta energetica
8 Puncte cheie de care trebuie să țineți cont atunci când alegeți firma de audit energetic industrial

Într-o lume tot mai preocupată de reducerea consumului de energie, îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul industrial este una dintre principalele preocupări ale managementului companiilor.

Sunt urmărite:

  • identificarea exactă a costurilor cu energia
  • evidențierea pierderilor
  • stabilirea măsurilor pentru reducerea acestora
  • implementarea unor tehnologii și echipamente economice

Sunt obiective care, odată îndeplinite, duc la creșterea competitivității și a calității producției.

Totodată, duc la reducerea costurilor de producție și a impactului asupra mediului.

Pentru îmbunătățirea eficienței energetice, un prim pas important îl reprezintă efectuarea unui audit energetic industrial.

În România, legea 121/2014 privind eficiența energetică (modificată prin Legea 160/2016) îi obligă pe operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol să efectueze, o dată la 4 ani, un audit energetic pe 51% din totalul consumului energetic.

La acesta se adaugă întocmirea unor programe de îmbunătățire a eficienței energetice care includ măsuri pe termen scurt, mediu și lung.

Cum se desfășoară un audit energetic industrial

puncte cheie audit energetic industrail
  1. Împreună cu beneficiarul, specialiștii acreditați în realizarea unui audit energetic industrial stabilesc conturul de bilanț energetic analizat.
  2. Sunt identificate principalele fluxuri energetice folosite și sunt inspectate instalațiile supuse auditării, în vederea stabilirii gradului de uzură al echipamentelor.
  3. Urmează culegerea de date specifice fiecărei instalații și sunt stabilite schemele și punctele unde vor fi montate instrumentele de măsură.
  4. Toți acești pași permit întocmirea diagramelor de consum și pierderi, identificarea zonelor cu pierderi și stabilirea utilajelor și echipamentelor neperformante energetic și tehnologic.
  5. Pe baza datelor strânse, specialiștii în audit energetic industrial evidențiază principalele oportunități de eficientizare energetică. Astfel, pot fi luate măsuri de intervenție pentru scăderea consumului energetic în produsul final.
  6. În planul de măsuri și acțiuni pe care îl întocmesc sunt cuprinse și costurile de implementare ale soluțiilor de eficiență energetică preconizate și perioada de amortizare a investiției propuse.

Un exemplu concret al utilității unui audit energetic industrial este oferit de o firmă producătoare de pulberi. În urma punerii în aplicare a măsurilor propuse de auditorii energetici autorizați, compania a realizat economii de 32% în ceea ce privește energia utilizată – adică 8.700 MWh. Investiția în echipamentul necesar a fost de 232.000 de euro, iar economiile financiare anuale au ajuns la 81.820 de euro. Așadar, banii investiți pot fi recuperați din economii în mai puțin de trei ani.

Auditul energetic pentru aerul comprimat industrial, oportunitate de reducere a consumului de energie

Aerul comprimat industrial are efecte directe asupra consumului de energie. Motivul este faptul că reprezintă cea mai scumpă utilitate folosită în industria producătoare (conform studiilor realizate de Schneider Electric).

Cheltuielile cu energia și întreținerea reprezintă aproximativ 80% din costurile totale de exploatare a sistemului de aer comprimat.

Efectuarea unui audit energetic reprezintă una dintre cele mai mari oportunități de reducere a consumului de energie din industrie.

audit instalatii aer comprimat industrial

În plus, o astfel de instalație, unică prin adaptarea sa la cerințele fiecărui client, trebuie să funcționeze în parametri maximi.

Întreruperea alimentării cu aer comprimat industrial a unei fabrici poate avea efecte negative asemănătoare celor provocate de o pană de curent.

Din aceste motive, auditorii vor urmări ca, în urma datelor culese, să propună soluții care să eficientizeze sistemul de tratare a aerului.

Acesta trebuie să funcționeze cu pierderi minime de presiune. De asemenea, trebuie să facă față cererilor de funcționare atât la încărcarea maximă, cât și la cea parțială.

În urma unui audit efectuat la un producător din domeniul industriei automotive s-a constatat că pierderile de volum de aer comprimat prin neetanșeitățile rețelei reprezintă mai bine de 20% din volumul de aer comprimat produs de compresoare. Aceasta înseamnă că o cantitate de energie electrică în valoare de peste 5.000 de euro pe an este pierdută prin funcționarea suplimentară a compresoarelor pentru a compensa pierderile provocate de neetanșeitățile din elementele de rețea.

În concluzie, auditul energetic pentru instalații de aer comprimat industrial nu reprezintă un cost, ci o activitate profitabilă. Poate fi considerată ca o investiție în viitorul consum energetic.

Eficiența unui audit energetic industrial, garantată de specialiști autorizați

Consumatorii care au apelat la un audit energetic industrial au obținut o serie de beneficii în ceea ce privește consumul de energie.

Pe lângă faptul că evidențiază pierderile pe zonele de intrare/producție, distribuție și consum, activitățile de măsurare și control permit identificarea unor oportunități de reducere a consumurilor, dar și tehnologiile și echipamentele de implementare a acestor măsuri.

Astfel, sunt reduse costurile de producție și cele cu mentenanța. În plus, sunt diminuate riscurile și impactul asupra mediului și se observă o creștere a competitivității.

Pentru toate acestea, fabricile sau instituțiile care doresc cea mai bună calitate și rezultate eficiente în realizarea auditului energetic industrial au nevoie de companii ce oferă nu doar echipamente de înaltă calitate, ci, mai ales, specialiști autorizați, cu experiență, remarcați datorită lucrărilor prin care au căpătat încrederea unor clienți importanți.

În plus, este recomandabilă alegerea unui partener de implementare care să ofere servicii și în alte arii dedicate eficienței energetice.

Pentru ca unitățile economice să își optimizeze costurile și să integreze procesele este necesar ca firmele ce oferă servicii de audit energetic industrial să dezvolte și sisteme, aplicații și servicii în cadrul conceptelor Industrial Internet of Things (IIoT) și Industry 4.0.

Senys, liderul național în sfera eficienței energetice și a automatizărilor dedicate industriei

În România, toate aceste cerințe sunt îndeplinite de departamentul Senys al companiei Quartz Matrix, lider în sfera eficienței energetice și a automatizărilor dedicate industriei.

Cu o experiență de peste 15 ani în domeniul serviciilor și soluțiilor de eficiență energetică, echipa Senys a efectuat peste 250 de audituri energetice pentru clienți din industria petrolieră, automotive, producție, ciment și construcții, energie și utilități, precum Continental Powertrain România, Delphi Diesel Systems România, OMV Petrom Gas, Antibiotice SA, Romaero, Azomureș sau Turbomecanica.

Autorizați ANRE și beneficiind de echipamente de ultimă generație, experții Quartz Matrix realizează bilanțuri electroenergetice, bilanțuri termoenergetice și bilanțuri energetice complexe.

8 specialiști Senys sunt alocați pentru efectuarea activităților de audit energetic industrial. Este vorba despre un auditor energetic persoană juridică autorizată ANRE clasa II complex nr. 83/2014, 3 auditori energeticieni autorizaţi pentru bilanţ electroenergetic și bilanț termoenergetic și 5 ingineri energeticieni autorizați ANRE cu gradele II A, III B.

auditori energetici autorizati anre

Profesionalismul, experiența și seriozitatea specialiștilor Senys au fost confirmate și de media 9,84 acordată pentru serviciile de audit energetic industrial conform chestionarului reglementat de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) pentru aflarea gradului de satisfacție a clienților.