mentenanta-predictiva-mentenanta-corectiva

Vizualizati Webinar - Industry 4 0 Mentenanța întregii companii prin software specializat

Majoritatea echipelor de mentenanță se confruntă cu o lipsă de resurse. Diminuarea forței de muncă și reducerea bugetelor, în paralel cu creșterea responsabilității, contribuie la sentimentul constant de a rămâne în urmă cu activitățile de lucru.

Folosind numai forța de muncă, trecerea la mentenanța preventivă poate părea imposibil de atins pentru echipele de mentenanță.

Mentenanța preventivă este acea activitate desfășurată în mod obișnuit sau programată în mod regulat, menită să mențină starea de funcționare a echipamentelor, să prevină deteriorarea sau defectarea și să identifice lucrările de natură corectivă pentru a reduce downtime-ul.

Noile tehnologii permit companiilor industriale să depășească problemele și să optimizeze procesele productive și performanța.

Cu ajutorul tehnologiei, adoptarea unui model de mentenanță preventivă devine un obiectiv realist.

Chiar și analizele rudimentare pot indica echipelor de mentenanță potențiale probleme înainte ca acestea să producă pagube esențiale.

De exemplu, sistemul pentru managementul mentenanței KMR (Keep the Machine Running) poate avertiza echipele de mentenanță că:

 • Timpul de funcționare al echipamentului a atins pragul necesar pentru mentenanță
 • Nivelul de vibrații a crescut peste limita stabilită
 • Temperatura a ieșit din intervalul de toleranță setat
 • Senzorul de nivel a detectat o parametrizare necorespunzătoare
 • Presiunea la o instalație atinge un prag inferior neobișnuit, probabil din cauza unor pierderi pe traseu

Construiți fluxul de lucru în jurul activităților de mentenanță preventivă

Atât activitățile planificate, cât și rapoartele cu starea de funcționare a echipamentelor / utilajelor, pot oferi direcții echipelor de mentenanță pentru a stabili fluxul de lucru pentru ziua, săptămâna / luna următoare.

Un raport care arată valori schimbate ale parametrilor monitorizați pe linia de producție poate atenționa personalul tehnic, în funcție de ierarhizarea stabilită, că este momentul potrivit pentru a planifica o mentenanță preventivă.

Ciclul vicios al mentenanței corective și ratarea oportunităților

Când echipele de mentenanță sunt blocate în ciclul vicios al mentenanțelor corective, aceștia adesea intervin asupra echipamentelor deja defectate când costul este cel mai mare sau când o problemă deja afectează și alte sisteme ajungându-se la pagube semnificative atât materiale, cât și financiare.

De asemenea, ocupați cu mentenanțe corective, tehnicienii ajung să rateze oportunități în a identifica zone cu potențial de îmbunătățire și eficientizare a activității de producție.

A face mentenanță corectivă înseamnă că lucrurile nu sunt remediate la momentul oportun

În general, un echipament nu se defectează fără ca în prealabil să ofere anumite simptome. În cazul motoarelor, principalul parametru prin care se identifică un grad de uzură sau un defect este nivelul de vibrații.

În momentul în care nivelul de vibrații crește peste o limită stabilită, personalul tehnic este înștiințat, iar acesta poate planifica o intervenție preventivă, înainte ca situația să scape de sub control și să conducă la pierderi financiare consistente.

Iată parametrii ce pot fi monitorizați prin sistemul de management mentenanță KMR.

De fapt, mentenanța preventivă nu numai că ușurează activitatea de lucru a echipei de mentenanță, dar și contribuie la o relație pozitivă între echipă și management, care se va bucura de reducerea timpilor morți, controlul costurilor și posibilitatea de a planifica materialele necesare.

Mentenanța preventivă este unealta perfectă pentru a menține sub control bugetele alocate mentenanței, visul oricărui manager tehnic.

software kmr mentenanta preventiva
software kmr mentenanta preventiva

Utilizarea sistemelor pentru managementul mentenanței

Rapoartele sistemului de management mentenanță pot să lumineze calea către probleme potențiale mai mari.

Mentenanța preventivă permite tehnicienilor să mențină un flux continuu de productivitate, prelungind cu mult durata de viață a oricărui echipament.

Două declarații adevărate, care se regăsesc în aproape toate publicațiile legate de mentenanță, sunt următoarele:

 1. Trebuie să evaluați raportul dintre acțiunile de întreținere preventivă și acțiunile de întreținere corectivă pentru a determina eficacitatea programului dumneavoastră de management mentenanță.
 2. Într-un mediu proactiv, activitățile de mentenanță preventivă ar trebui să reprezinte aproximativ 30% din timpul total alocat pentru întreținerea echipamentelor.

Raportul dintre mentenanța preventivă și mentenanța corectivă depinde de mai multe variabile:

 • Impactul. În cazul în care echipamentul se defectează, care este impactul asupra producției sau siguranței?
 • Vechimea. Cunoscând vechimea echipamentelor, se va observa că cele mai multe erori / defecțiuni apar la echipamentele nou instalate, cele cu reparații capitale și la cele mai vechi.
 • Istoricul. De câte ori s-a defectat în trecut un echipament. Răspundeți la întrebările: ce?, cum?, de ce?, când?, cât de mult?.
 • Încrederea. Cât de mult aveți încredere că, odată pus în funcțiune echipamentul, va funcționa așa cum a fost programat?
 • Resurse. Care este procentajul din totalul resurselor dumneavoastră pe care le alocați mentenanței preventive și mentenanței corective?

Raportul potrivit între mentenanța preventivă și mentenanța corectivă nu este o estimare din partea tehnicienilor, a supervizorului sau a managerului de mentenanță.

Acest raport trebuie să fie determinat ca un rezultat direct al analizei performanței anterioare și al istoricului intervențiilor de lucru.

Beneficii importante ale unui sistem de management mentenanță

 • Capacitatea de producție este mărită, iar numărul reparațiilor este redus
 • Păstrarea în condiții bune a echipamentelor și creșterea perioadei de funcționare, eliminând astfel înlocuirea prematură a mașinilor și echipamentelor
 • Reduce în timp costurile prin utilizarea economică a materialelor necesare mentenanței, datorită intervențiilor efectuate la termen ce reduc apariția defecțiunilor
 • Reparații periodice, de rutină ce pot elimina reparațiile la scară largă care adesea întrerup procesul de producție

kmr interfata soft management mentenanta preventiva corectiva predicitivacalendar kmr programare mentenante

Un sistem pentru managementul mentenanței care integrează tehnologii IoT dedicate Industriei 4.0, așa cum este KMR, are capacitatea de a prelua automat de la echipamente / utilaje informații utile pentru managementul mentenanței: timpul de funcționare, vibrațiile, temperatura, nivelul, debitul, concentrația etc.

Aflați cum vă pot ajuta acești parametrii în mentenanța preventivă.

Este evident că mentenanța predictivă este viitorul producătorilor care intenționează să ofere clienților săi calitate, disponibilitate și punctualitate în onorarea comenzilor.

Totodată, sistemele de management mentenanță prin includerea mentenanțelor preventive și a mentenanțelor predictive sunt considerate a fi factori cheie pentru competitivitatea, diferențierea și inovația în afaceri.


Solicitați prezentare soft management mentenanță


logo quartz matrix

Nu ezitati sa ne contactati pentru orice informatie suplimentara

Fix: +(40)232-217.248

Mobil: +(40)726-767.890

Aflati mai multe despre sistemul KMR (Keep the Machine Running) pe site-ul https://www.mykmr.ro/

Cititi Studii de caz implementari KMR:

Implementarea sistemului de managementul mentenanței KMR la compania Comelf SA

Implementare sistem mentenanță KMR IoT pentru monitorizare parametri de funcționare