eficientizare energetică

Preocupările tale sunt legate de digitalizare și eficientizare energetică? Ei bine, află că nu ești singur. Pe agenda fiecărui om de afaceri sunt prioritizate aceste două aspecte. Focusul principal al Uniunii Europene fiind, de asemenea, îndreptat în aceste două direcții: digitalizare și o ”Greener, carbon free Europe”. 

Cererea de energie la nivel mondial a crescut cu 2,3% în 2018, cel mai rapid ritm din acest deceniu, o performanță excepțională determinată de o economie globală robustă și de necesități mai puternice de încălzire globală sau răcire globală în unele regiuni. Gazul natural a apărut drept combustibil preferat, înregistrând cele mai mari câștiguri și reprezentând 45% din creșterea consumului de energie. Procesul de restructurare a economiei naţionale nu s-a finalizat însă. Este de aşteptat ca intensitatea energiei în România să se apropie de valorile înregistrate în ţările dezvoltate, pe măsură ce structura economiei româneşti se va apropia de structura economiilor acestor ţări.

Aceste creșteri și dezvoltări economice în context european ne condiționează să ne adaptăm și legislației europene, dar și celei naționale de eficientizare energetică.

 

Legislație și standarde de eficientizare energetică

 • ISO 50001:2018 – Acest standard se bazează pe strategia Plan-Do-Check-Act și a fost conceput pentru a eficientiza sistemul de management al energiei, în vederea diminuării gazelor cu efect de seră și a emisiilor de gaze. Acest standard poate fi susținut și îndeplinit prin instalarea unui sistem de management energetic ce ar stimula un proces de îmbunătățire continuă a poluării, având ca efect final și reducerea consumului energetic.
 • Legea 121/2014 – Privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare, ANRE – DEFE are ca responsabilitate transmiterea, până la dată de 30 aprilie a fiecărui an, către Guvernul României, în vederea informării Comisiei Europene, a Raportului privind progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivelor naţionale de eficienţă energetică.
 • Legea 121/2014Pentru consumatorii finali de energie cu un consum anual de resurse energetice mai mare de 1.000 tep, managementul energetic trebuie să fie asigurat de manageri energetici atestați de către ANRE.
 • Directiva (2012 / 27EU) - Conform acestei directive privind eficiența energetică țările UE trebuie să elaboreze planuri la fiecare trei ani și trebuie să raporteze anual progresele realizate în direcția realizării obiectivelor naționale de eficiență energetică.
 • Pentru perioada 2021-2030, fiecare țară UE trebuie să elaboreze un plan național integrat de 10 ani pentru energie și climă care să descrie modul în care intenționează să îndeplinească diferitele obiective pentru 2030, inclusiv obiectivul de eficientizare energetică.

 

Clădirile reprezintă un segment vital al politicii de eficientizare energetică

Clădirile reprezintă un segment esențial al politicii UE privind eficiența energetică, deoarece ele sunt responsabile pentru aproximativ 40% din consumul final de energie si pentru o mare parte din emisiile de dioxid de carbon (CO2). Comisia Europeană și-a impus ca Europa să devină primul continent neutru din punct de vedere al emisiilor de CO2 până în 2050, ceea ce presupune decarbonarea sectorului clădirilor.

eficientizare energetică

Pentru că încercăm constant să ne adaptăm atât cerințelor legislative, cât și nevoilor clienților noștri, cercetăm continuu direcțiile corecte prin care ne putem adapta atât legislației în vigoare, cât și nevoilor reale ale companiilor.

În domeniul eficienței energetice, am pus bazele unui soft de monitorizare a consumului energetic în conformitate cu standardele și directivele menționate mai sus. ENEF este un sistem de management energetic potrivit pentru situațiile în care monitorizarea zilnică și în timp real a consumurilor de energie este dificil de realizat, implică costuri mari sau necesită personal dedicat pentru această activitate.

 

Cu ENEF atingeți obiectivul de eficientizare energetică:

 • Măsori consumurile de utilități (apă, gaz natural, energie termică, aer comprimat)
 • Transmiți aceste informații către punctul de colectare
 • Culegi datele și formezi bazele de date pentru istoric
 • Generezi alarme și controale în timp real
 • Afișezi mărimile măsurate prin intermediul interfeței om-mașină și prin preluarea prin intermediul acesteia a configurărilor și comenzilor
 • Generezi rapoarte, configurabile pe profile de utilizatori

Quartz Matrix deține, de asemenea, competențe de audit energetic. În acest sens, suntem acreditați de către ANRE cu peste 20 de tipuri de certificări.

eficientizare energetică

ENEF integrează tehnologii IoT și este parte integrantă a Industry 4.0

Pentru a întruni cât mai bine nevoile companiilor, ENEF poate integra tehnologii de tip IoT și Industry 4.0. În  acest fel, echipamentele pot ”comunica” între ele, oferind plus valoare, dinamism și performanță în  producție. Printr-o combinație echilibrată de digitalizare, automatizare a proceselor și access rapid la  informație, pot apărea schimbări drastice în termeni de eficiență și productivitate, toate acestea într-un context de business tot mai competitiv și o rețea globală interconectată.

Solicită o prezentare demo pentru o analiză personalizată a companiei tale cu privire la consumul de utilități și la modalități eficiente de optimizare a acestora.