compensare-energie-reactiva

În cazul consumatorilor industriali, principalii consumatori ai energiei reactive sunt motoarele asincrone și transformatoarele care funcționează în regim de încărcare redusă.

Începând cu data de 1 ianuarie 2015, ordinul ANRE 33/2014 prevede menținerea unui factor de putere orar de 0,92 pentru joasă tensiune și 0,95 pentru sistemul de medie/înaltă tensiune.

Plata penalităților energiei electrice reactive se face orar. Astfel, consumatorii industriali plătesc energia reactivă măsurată la nivelul fiecărei ore.

Reţelele electrice nu au o capacitate nelimitată de transport a energiei, de aceea orice încărcare a reţelei cu energie reactivă este măsurată de distribuitorul/furnizorul de energie și este facturată consumatorului.

Factorul de putere prezintă un interes deosebit deoarece influenţează performanţele rețelei de transport și distribuție a energiei electrice.

Efectele energiei reactive

 1. Creșterea facturii la energie electrică prin plata de penalități
 2. Supraîncărcarea nejustificată a rețelei electrice
 3. Supradimensionarea instalațiilor de producere, transport și distribuție a energiei electrice și, implicit, creșterea valorilor de investiții
 4. Creșterea pierderilor de energie și scăderea tensiunii în instalațiile de distribuție ale furnizorului de energie electrică

baterie-de-condensatoare compensarea energiei reactive

Gestiunea eficientă a costurilor aferente consumului de energie reactivă de către utilizatorul final impune îmbunătățirea și compensarea factorului de putere.

Acest lucru se poate face prin montarea de echipamente specializate.


Compensarea energiei reactive prin baterii de condensatoare

Bateriile de condensatoare de joasă tensiune sunt folosite pentru compensarea energiei reactive inductive.

Clienții care au factorul de putere sub 0,92 plătesc penalități la factura de energie. În cazul în care factorul de putere este sub 0,65, clienții sunt nevoiți să plătească de 3 ori prețul reglementat pentru energia reactivă inductivă.

Penalitățile pot fi eliminate prin folosirea unei baterii de compensare dimensionată corespunzător.

De ce să compensați energia reactivă inductivă

 1. Scădeți încărcarea transformatorului și reduceți pierderile de energie în acesta;
 2. Eliminați costurile cu penalitățile plătite la factura de energie;
 3. Este o măsură de eficiență energetică cu rezultate imediate și cu o perioadă de recuperare a investiției foarte scurtă (în general, sub 6 luni).

Compensare energie reactivă capactivă prin bobine de reactanță

Bobinele de reactanță sunt folosite pentru compensarea energiei reactive capacitive, în special pentrubobine-reactanta compensarea energiei reactive compensarea aportului capacitiv al cablurilor electrice lungi.

Clienții care au factorul de putere peste 1 plătesc penalități la factura de energie.

Factorul de putere ajunge la această valoare atunci când clientul introduce în sistem energie reactivă capacitivă.

Acest lucru se întâmplă cel mai frecvent din următoarele motive:

 1. Clientul este alimentat prin intermediul unor cabluri lungi de medie sau înaltă tensiune;
 2. Clientul are preponderent consumatori capacitivi care generează energie reactivă capacitivă.

În ambele situații, soluția de eficiență energetică este folosirea unei bobine speciale dimensionată corespunzător pentru compensarea energiei reactive capacitive.


Filtre de armonici active

Filtrele active sunt proiectate, în special, pentru a reduce întreaga gamă de armonici produsă de consumatorii non-liniari, dar acestea pot fi folosite și pentru compensarea energiei reactive.

Consumatorii clienților sunt conectați în paralel cu filtrele active. Spectrul de armonici este monitorizat în mod continuu și filtrele injectează în rețea curenți de sens contrar curenților armonici.

În acest fel, rețeaua este curățată de distorsiunile armonice. Datorită vitezei de reacție foarte ridicate a echipamentelor, anihilarea armonicilor se face în timp real cu rezultate excelente.

Având în vedere costurile ridicate ale filtrelor active de armonici, utilizarea lor se justifică în următoarele situații:

 1. Rețele cu probleme legate de prezența armonicilor de ordinul 3 în conductorul de nul (curenți mari în conductorul de nul);
 2. Încărcări nesimetrice pe rețea;
 3. Influență negativă a variației rapide a armonicilor în procesul de reglare automată a bateriilor de condensatoare;
 4. Rețele puternic poluate cu armonici unde nivelul specificat de THD-u nu trebuie depășit (consumatori sensibili la distorsiuni armonice).

filtre armonici compensarea energiei reactive

Avantajele utilizării filtrelor de armonici active

 1. Stabilitatea tensiunii de alimentare
 2. Îmbunătățirea calității energiei (prin eliminarea armonicilor)
 3. Eliminarea perturbărilor proceselor de producție și, implicit, reducerea costurilor cu mentenanța
 4. Creșterea eficienței energetice și reducerea costurilor cu factura de energie prin eliminarea plății energiei reactive
 5. Reducerea facturii de energie electrică prin reducerea pierderilor active Kwh

Filtrele sunt soluții specifice clientului și trebuie proiectate după analize generale asupra rețelelor.

Descoperiți și alte soluții pentru reducerea costurilor consumului de energie în articolul de pe blogul nostru Studiu tehnic de soluție pentru eficiență energetică.